Jay Bradford – 1960 Corvette

jay-bradford

Owner:   Jay Bradford
Year:   1960
Make:   Chevrolet
Model:  Corvette